ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 104, 15-8-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 104, 15-8-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 104, 15-8-1948