Αρχική σελίδα

Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο…

Η ψηφιοποίηση, ανάρτηση στο διαδίκτυο και η συντήρηση όλων των εκδοθεισών κυθηραϊκών εφημερίδων, που υπάρχουν δεμένες σε τόμους, υπήρξε η μέγιστη προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Η πραγματοποίηση της ιδέας αυτής παρουσίαζε δυσκολίες, ιδιαίτερα λόγω των πενιχρών οικονομικών μέσων του Συνδέσμου, και ο στόχος αυτός έδειχνε να απομακρύνεται.

Κατά ευτυχή συγκυρία η καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κυρία Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, εντρυφώντας στις κυθηραϊκές εφημερίδες  κατά τη διάρκεια διαφόρων επιστημονικών ερευνών της στην Βιβλιοθήκη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και εκτιμώντας τον πλούτο του περιεχομένου τους, επεδίωξε την ανάδειξη των εφημερίδων αυτών στο ευρύτερο κοινό μέσω ψηφιοποίησης. Προς τούτο, ως υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ενέταξε το έργο ψηφιοποίησης των Κυθηραϊκών Εφημερίδων σε Ερευνητικό Πρόγραμμα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση των φοιτητών Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ. (Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθώς και η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ καλύφθηκαν πλήρως από το ΕΣΠΑ). Οι ασκούμενοι φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου εργάστηκαν στην Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, όπου εκπαιδεύτηκαν στα ειδικά εργαστήρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής και προέβησαν υπό την εποπτεία της κυρίας Αρώνη-Τσίχλη σε ψηφιοποίηση όλων των Κυθηραϊκών εφημερίδων από τον Ιανουάριο του 1893 έως τον Δεκέμβριο του 2010. Οι ψηφιοποιημένες εφημερίδες έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με το ψηφιοποιημένο υλικό, καθίστανται οι εφημερίδες πολύ ευκολότερα προσβάσιμες σε πολλαπλές ερευνητικές προσεγγίσεις, ενώ ταυτόχρονα διασώζονται από την αναπόφευκτη φθορά που επέρχεται με την απ’ ευθείας ανάγνωση.

Επίσης στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος, άλλοι φοιτητές και  φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου απασχολήθηκαν στη Βιβλιοθήκη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου, εκπαιδευόμενοι ανά ομάδες των οκτώ ατόμων. Έργο τους ήταν η  καταλογογράφηση και αποδελτίωση  των άρθρων, καθώς και όλης της ύλης των εφημερίδων και περιοδικών, τα οποία καταγράφηκαν σε ειδικά απογραφικά δελτία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ειδικά κυτία στη Βιβλιοθήκη, όπου υπάρχει και σύντομη περίληψη του περιεχομένου των εφημερίδων κατ’ άρθρο.

Για την αγορά προγράμματος, την ανάρτηση στο διαδίκτυο, την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και τη συντήρηση όσων εφημερίδων κριθεί απαραίτητη, συνέβαλαν οικονομικά το κληροδότημα της Αυστραλίας Nicholas Anthony Aroney, η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών και το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων. Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να υπάρχει και για τις επόμενες γενεές ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού μας.

Ειλικρινά η συμβολή τους ήταν καθοριστική.

Γεώργιος Καρύδης
Πρόεδρος Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών
Αύγουστος 2013