Αρχική σελίδα


Λίγα λόγια απο τον πρόεδρο...

Η ψηφιοποίηση, ανάρτηση στο διαδίκτυο και η συντήρηση όλων των εκδοθεισών κυθηραϊκών εφημερίδων, που υπάρχουν δεμένες σε τόμους, υπήρξε η μέγιστη προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών.

Η πραγματοποίηση της ιδέας αυτής παρουσίαζε δυσκολίες, ιδιαίτερα λόγω των πενιχρών οικονομικών μέσων του Συνδέσμου, και ο στόχος αυτός έδειχνε να απομακρύνεται.

Η καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών κυρία Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, εκτιμώντας αυτόν τον πνευματικό πλούτο, που έπρεπε να γίνει κτήμα όλων των κυθηρίων όπου γης, μερίμνησε ώστε η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων να αναλάβει τη δωρεάν ψηφιοποίηση όλων των εφημερίδων, όσων έχουν εκδοθεί από το 1893 έως 31.12.2010. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε υπό την άμεση εποπτεία της κυρίας Κ. Αρώνη-Τσίχλη και αντιπροσωπεύει, περίπου, το 50% της όλης δαπάνης.

Στο υπόλοιπο 50%, ήτοι την αγορά προγράμματος, την ανάρτηση στο διαδίκτυο, την αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας και τη συντήρηση όσων εφημερίδων κριθεί απαραίτητη, συνέβαλαν οικονομικά το κληροδότημα της Αυστραλίας Nicholas Anthony Aroney, η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών και το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων. Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να υπάρχει και για τις επόμενες γενεές ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού μας.

Ειλικρινά η συμβολή τους ήταν καθοριστική.

Γεώργιος Καρύδης

Πρόεδρος Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών

Αύγουστος 2013