ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 101, 15-5-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 101, 15-5-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 101, 15-5-1948