ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 100, 15-4-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 100, 15-4-1948

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 100, 15-4-1948