ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 240, 15-1-1961

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 240, 15-1-1961

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 240, 15-1-1961