ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 239, 15-12-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 239, 15-12-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 239, 15-12-1960