ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 236, 15-8-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 236, 15-8-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 236, 15-8-1960