ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 233, 15-5-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 233, 15-5-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 233, 15-5-1960