ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 232, 15-4-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 232, 15-4-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 232, 15-4-1960