ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 231, 15-3-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 231, 15-3-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 231, 15-3-1960