ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 230, 15-2-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 230, 15-2-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 230, 15-2-1960