ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 229, 15-1-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 229, 15-1-1960

Κυθηραϊκή Δράσις, Φύλλο 229, 15-1-1960